Plan predavanja za Dubrovačko-neretvansku županiju

studeni 2015.

Datum, vrijeme Mjesto, prostor Teme Predavači
18.11.2015., 18,00 h Gruda, osnovna škola "Višestruka sukladnost" Marijo Car, Antun Kotlar
    "Izbor sortimenta za sadnju maslina" Marijo Car
    "Zaštita masline od paunovog oka i maslinovog medića" Antun Kotlar
25.11.2015., 18,00 h Sveučilište u Dubrovniku, Ćira Carića 4, dvorana 14B "Višestruka sukladnost" Marijo Car, Antun Kotlar
    "Izbor sortimenta za sadnju maslina" Marijo Car
    "Zaštita masline od paunovog oka i maslinovog medića" Antun Kotlar

listopad 2015.

Datum, vrijeme Mijesto, prostor Teme Predavači
16.10.2015., 10,00 h Ston, općina Ston Vinska omotnica Marijo Car
29.10.2015., 16,00 h Šipan, uljara Šipan Najčešće greške u vinifikaciji Marijo Car
Višestruka sukladnost Antun Kotlar, Marijo Car
Zaštita masline Antun Kotlar

 

ožujak 2015.

Datum, vrijeme Mjesto, prostor Teme Predavači
5.3.2015., 19,00 h Konoba Vinica, Ljuta Prošlogodišnje greške u zaštiti vinove loze Marijo Car
25.3.2015., 13,00 h Općina Orebić, Orebić Višestruka sukladnost Marijo Car
25.3.2015., 13,00 h Općina Orebić, Orebić Zaštita vinove loze protiv crne pjegavosti, peronospore i pepelnice Marijo Car
25.3.2015., 13,00 h Općina Orebić, Orebić Zaštita maslina protiv paunova oka i maslinove muhe Antun Kotlar
7.3.2015., 18,00 h Staševica, stara škola Višestruka sukladnost. Ivo Batinović
  Staševica, stara škola Mjera 4.1. i 4.2 iz Programa ruralnog razvoja. Ivo Batinović
4.3.2015., 18,30 h Čara; prostorije O. Š. Višestruka sukladnost Franko Marinović
25.3.2015., 18,30 h Lumbarda-kino sala Višestruka sukladnost Franko Marinović
    Neki štetnici masline "
26.3.2015., 18,30 h Blato-klavir sala Višestruka sukladnost Franko Marinović
    Suzbijanje maslinine muhe "
19.3.2015., 11,00 h Zgrada političkih stranaka Metković Zaštita maslina-osvrt na sezonu 2014. Ivana Tomac Talajić
    Višestruka sukladnost Ivana Tomac Talajić, Ante Mijić
    Problemi u proizvodnji mandarina u 2014. Ivana Tomac Talajić

veljača 2015.

Datum, vrijeme Mjesto, prostor Teme Predavači
27.2.2015., 18,00 h Gruda, Dom Kulture Prošlogodišnje greške u zaštiti vinove loze Marijo Car
28.2.2015., 17:00 h Orašac, Hotel Radisson blue Izbor sortimenta i tehnika sadnje maslina Marijo Car
20.2.2015., 18:00 h Potomje, Hrvatska čitaonica Potomje Zaštita vinove loze protiv crne pjegavosti, peronospore i pepelnice Marijo Car
  Potomje, Hrvatska čitaonica Potomje Zaštita maslina protiv paunova oka i maslinove muhe Antun Kotlar
  Potomje, Hrvatska čitaonica Potomje Višestruka sukladnost Antun Kotlar
26.2.2015., 18:00 h Potomje, Hrvatska čitaonica Potomje Zaštita vinove loze protiv crne pjegavosti, peronospore i pepelnice Marijo Car
  Potomje, Hrvatska čitaonica Potomje Zaštita maslina protiv paunova oka i maslinove muhe Antun Kotlar
  Potomje, Hrvatska čitaonica Potomje Višestruka sukladnost Antun Kotlar
28.2.2015., 17:00 h Orašac, Hotel Radisson blue 2014 - "godina od muhe" Antun Kotlar
  Orašac, Hotel Radisson blue Mjere RR - 4.1. i 4.2. Antun Kotlar
  Orašac, Hotel Radisson blue Održiva  uporaba pesticida Antun Kotlar
18.2.2015., 18,00 h Osnovna škola Čara Višestruka sukladnost Franko Marinović
    Izbor podloge za vinograde Franko Marinović
19.2.2015., 18,00 h Kino sala - Smokvica Višestruka sukladnost Franko Marinović
    Gnojidba vinograda i maslinika Franko Marinović
17.2.2015., 9,00 h Gradska vijećnica Opuzen Višestruka sukladnost Ante Mijić
    Zaštita agruma-osvrt na sezonu 2014. IvanaTomac Talajić
    Zaštita maslina-osvrt na sezonu 2014. Ivana Tomac Talajić

 

 

 

kolovoz 2014.

 

Datum/vrijeme
Mjesto/prostor
Teme
Predavači
28.8.2014. /19:00
Vela Luka/ Zgrada Općine
„Upisnik šumoposjednika“
„Radovi na kršu u privatnim šumama i ostvarivanje prava na subvencije“
Ksenija Franulović

 

svibanj 2014.

 

 

Datum, vrijeme Mjesto, prostor Teme Predavači
06.05..2014.,19,30 h Opuzen, Gradska vijećnica Višestruka sukladnost, Uvod u održivu uporabu pesticida, Fitoupisnik, Zaštita mandarine u integriranoj proizvodnji Ivana Tomac Talajić
07.05.2014., 20,00 h Metković, Zgrada političkih stranaka Višestruka sukladnost, Fitoupisnik, Uvod u održivu uporabu pesticida Ante Mijić

 

 

travanj 2014.

 

 

Datum, vrijeme Mjesto, prostor Teme Predavači
10.04..2014.,19,00 h Opuzen, Gradska vijećnica Višestruka sukladnost Ivana Tomac Talajić
10.04.2014.,19,00 h   Uvod u održivu uporabu pesticida  
10.04.2014.,19,00 h   Fitoupisnik  
10.04.2014.,19,00 h   Zaštita mandarine u integriranoj proizvodnji  
02.04.2014.,19,00 h Metković, Zgrada političkih stranaka Višestruka sukladnost Ante Mijić
    Uvod u održivu uporabu pesticida  
    Fitoupisnik  
09.04.2014.,19,00 h Metković, Zgrada političkih stranaka Višestruka sukladnost Ante Mijić
    Uvod u održivu uporabu pesticida  
    Fitoupisnik  
14.04.2014., 19,00 h Slano, Udruga "Blage ruke" Višestruka sukladnost Antun Kotlar
    Uvod u održivu uporabu pesticida  
    Aktualni radovi u maslinarstvu  

 

ožujak 2014.

 

 

Datum, vrijeme Mjesto, prostor Teme Predavači
4.3.2014.,19,00 h Ljuta, vinica Monković Iskustva i preporuke u zaštiti vinove loze u Konavlima Marijo Car
8.3.2014., 17,00 h Orašac, hotel Radisson Najčešće greške u agrotehnici masline Marijo Car
    Maslinov svrdlaš i štete na maslinama u 2013.godini Antun Kotlar
11.03.2014., 18,30 h Čara, OŠ Čara Višestruka sukladnost Franko Marinović
    Virusne bolesti vinove loze Franko Marinović
12.03.2014., 18,30 h Lumbarda, Kino dvorana Višestruka sukladnost Franko Marinović
    Bolesti i štetnici masline Franko Marinović
12.03.2014. u 18,00 Opuzen, gradska vijećnica Izobrazba o održivoj uporabi pesticida
Višestruka sukladnost
Fitoupisnik-biljna putovnica
Integrirana proizvodnja agruma
Mogućnost financiranja IPARD-EAFRD
Ivana Tomac Talajić
13.03.2014., 18,30 h Vela Luka, Zadružni dom Višestruka sukladnost Franko Marinović
14.03.2014., 18,30 h Smokvica, Kino dvorana Višestruka sukladnost Franko Marinović
20.03.2014., 18,30 h Čara, OŠ Čara Višestruka sukladnost Franko Marinović
06.03.2014. u 18,00 Opuzen, gradska vijećnica Izobrazba o održivoj uporabi pesticida Ivana Tomac Talajić
    Višestruka sukladnost Ivana Tomac Talajić
    Fitoupisnik-biljna putovnica Ivana Tomac Talajić
    Integrirana proizvodnja agruma Ivana Tomac Talajić
21. ožujak, 19 sati. Komin, Dom kulture. Višestruka sukladnost Ivo Batinović.
    Fitoupisnik-biljna putovnica Ivo Batinović.
    Izobrazba o održivoj uporabi pesticida Ivo Batinović.
25.03.2014., 10,00 h Ured Savjetodavna službe, Opuzen Višestruka sukladnost, Izobrazba o održivoj uporabi pesticida, Fitoupisnik-biljna putovnica Ante Mijić

 

veljača 2014.

 

 

Datum, vrijeme Mjesto, prostor Teme Predavači
20.02.2014., 18,00 h Krvavac 1, Dom kulture Višestruka sukladnost Milenko Buljubašić,Ivana Talajić
    Mogućnosti programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014-2020. Milenko Buljubašić
    Dopunske djelatnosti na OPG-a. Milenko Buljubašić.
    Integrirana zaštita mandarina Ivana Tomac Talajić
21.2 2014., 18,00 h. Staševica, Dom kulture. T.U. za integriranu proizvodnju grožđa. Višestruka sukladnost
Integrirana zaštita vinograda, Izobrazba o održivoj uporabi pesticida
Ivo Batinović,
Ivana Tomac Talajić
24.2.2014., 18,00 h Topolo, škola Novosti u zaštiti vinove loze i maslina, Izobrazba o održivoj uporabi pesticida, Višestruka sukladnost Antun Kotlar
ODGOĐENO ZA OŽUJAK 27.2.2014.,18,00 h Gruda, Dom kulture Iskustva i preporuke u zaštiti vinove loze u Konavlima Marijo Car
28.2 2014., 18,00 h Staševica( Spilice), Dom kulture. T.U. za integriranu proizvodnju grožđa. Višestruka sukladnost
Integrirana zaštita vinograda, Izobrazba o održivoj uporabi pesticida
Ivo Batinović,
Ivana Tomac Talajić

 

 

siječanj 2014.

 

 

Datum, vrijeme Mjesto, prostor Teme Predavači
20.01.2014. 17,30 Račišće, Hotel Jadran Rezidba i ishrana maslina Franko Marinović
22.01.2014. 18,00 Gromača, osnovna škola Zaštita maslina i vinove loze, Višestruka sukladnost Antun Kotlar
29.01.2014. 18,00 Otrić Seoci, Zgrada općine Višestruka sukladnost,Evidencijski list o uporabi sredstava za zaštitu bilja. Milenko Buljubašić
30.01.2014. 18,00 Čilipi, KUD Čilipi Nacionalni program pomoći sektoru vina Marijo Car
29.01.2014. 18,00 Osojnik, Dom mladeži Zaštita maslina i vinove loze, Višestruka sukladnost Antun Kotlar

 

 

ožujak 2013.

 

 

Datum, vrijeme  Mjesto, prostor Teme Predavači
2.3.2013. 17,00 h Orašac, Hotel Radisson Analiza protekle 2012 maslinarske godine Antun Kotlar
2.3.2013. 17,00 h Orašac, Hotel Radisson IPA projekt "Tradicionalno maslinarstvo kao dio prekogranične turističke ponude" Marijo Car
6.3.2013. 18,30 h Smokvica, Zadružni dom Višestruka sukladnost Franko Marinović
11.3.2013. 18,30 h Lumbarda, kino sala Integrirana poljoprivredna proizvodnja Franko Marinović
13.3.2013. 18,00 h Čara, zadružni dom Višestruka sukladnost Franko Marinović
14.3.2013. 18,00 h Krvavac, Zgrada doma kulture Integrirana proizvodnja agruma, VS u SZB Ivana Tomac Talajić
14.3.2013. 18,00 h Krvavac, Zgrada doma kulture VS-načela dobre poljoprivredne i okolišne prakse, Ipard program Milenko Buljubašić
14.3.2013. 18,30 h Ćilipi, Dom kulture "Praktična iskustva u zaštiti vinove loze" Marijo Car
20.3.2013. 9,00 h Opuzen, Ured PSS-a Integrirana proizvodnja agruma, VS u SZB Ivana Tomac Talajić

 

 veljača 2013.

 

Datum, vrijeme Mjesto, prostor Teme Predavači
04.02.2013., 18,00 Gromača, škola Višestruka sukladnost, integrirana poljoprivredna proizvodnja, legalizacija objekata Antun Kotlar
05.02.2013., 18,00 Komolac, DVD Komolac Višestruka sukladnost, integrirana poljoprivredna proizvodnja, legalizacija objekata Antun Kotlar
06.02.2013., 18,00 Šipan, uljara Višestruka sukladnost, integrirana poljoprivredna proizvodnja, legalizacija objekata Antun Kotlar
07.02.2013., 18,00 Gruda, Dom kulture Dobri poljoprivredni i okolišni uvjeti Marijo Car
11.02.2013., 18,00 Metković, Zgrada političkih stranaka

Ekološko maslinarstvo u RH, agrotehnika u masliniku, čimbenici proizvodnje kvalitetnog maslinovog ulja,
Integrirana proizvodnja maslina

Ljiljana Mustapić, Antun Kotlar, Marijo Car, Ivana Tomac Talajić
13.02.2013., 18,00 Opuzen, Gradska vijećnica Višestruka sukladnost, integrirana proizvodnja agruma Ivana Tomac Talajić
13.02.2013., 18,00 Žrnovo-Prvo Selo, zgrada SOCIJ Višestruka sukladnost, folijarna ishrana maslina Franko Marinović
14.02.2013., 18,00 Čilipi, Dom kulture "Osnove integrirane biljne proizvodnje" Marijo Car
18.02.2013., 18,00 Žrnovo-Podstrana, zadružni dom Višestruka sukladnost, zaštita maslina Franko Marinović
20.02.2013., 18,00 Metković, Zgrada političkih stranaka Višestruka sukladnost Ante Mijić
20.02.2013., 18,00 Vela Luka, zgrada dalmatinske Višestruka sukladnost Franko Marinović
21.02.2013, 18,00 Blato, klavir sala Višestruka sukladnost Franko Marinović
21.02.2013., 18,00 Otrić Seoci, zgrada općine VS-obvezni zahtjevi za upravljanje, Ipard program-mjere i okvirni javni natječaji u 2013.god., Dobri poljoprivredni i okolišni uvjeti, Integrirana proizvodnja Milenko Buljubašić, Ljiljana Mustapić, Ivana Tomac Talajić
22.02.2013., 18,00 Rogotin, dom Višestruka sukladnost, integrirana proizvodnja, problem čađavice na agrumima. Ivo Batinović
27.02.2013.,18,00 Čara, zadružni dom Višestruka sukladnost Franko Marinović
28.02.2013., 18,00 Baćina, dom Višestruka sukladnost, integrirana proizvodnja, obnova maslina. Ivo Batinović

 

siječanj 2013.

 

Datum održavanja Mjesto održavanja Vrijeme održavanja Naziv teme Predavač/i
23.01.2013. Opuzen, Gradska vijećnica 09,00 VS, Integrirana proizvodnja Ivana Tomac Talajić
25.01.2013. Staševica, Osnovna škola 18,00 VS,Integrirana proizvodnja Ivana Tomac Talajić, Ivo Batinović
16.01.2013. Račišće, Hotel Mediteran 18,00 višestruka sukladnost, gnojidba maslina Franko Marinović
23.01.2013. Pupnat, Zadružni dom 18,00 višestruka sukladnost, gnojidba i zaštita maslina Franko Marinović
30.01.2013. Lumbarda, Kino sala 18,00 Integrirana poljopivredna proizvodnja, ishrana i gnojidba vinograda Franko Marinović
18.01.2013 Peračko blato, Dom 18,00 Višestruka sukladnost. Integrirana proizvodnja. Ivo Batinović
30.01.2013. Opuzen, Ured PSS 8,00 Višestruka sukladnost Ante Mijić
17.01.2013. Gruda, Dom kulture 18,00 Dobri poljoprivredni i okolišni uvjeti Marijo Car
23.01.2013. Metković, Zgrada političkih stranaka 18,00 Višestruka sukladnost, Ipard program-mjere i okvirni javni natječaji u 2013.god. Milenko Buljubašić
23.01.2013. Metković, Zgrada političkih stranaka 18,00 Integrirana poljoprivredna proizvodnja, legalizacija poljoprivrednih objekata Ljiljana Mustapić
28.01.2013. Topolo, Osnovna škola 18,00 Višestruka sukladnost, integrirana poljoprivredna proizvodnja, legalizacija objekata Antun Kotlar
29.01.2013. Slano, Udruga "Blage ruke" 18,00 Višestruka sukladnost, integrirana poljoprivredna proizvodnja, legalizacija objekata Antun Kotlar
30.01.2013. Osojnik, Dom 18,00 Višestruka sukladnost, integrirana poljoprivredna proizvodnja, legalizacija objekata Antun Kotlar

 

 prosinac 2012.

Datum Mjesto
održavanja
Vrijeme održavanja Naziv teme Predavač/i
1.12.2012. Ploče - Dom kulture 17,30 h Berba i prerada maslina, Proizvodnja crnih vina Ivo Batinović
12.12.2012. Metković - Gradsko kulturno središte - Metković 17,00 h Višestruka sukladnost, Integrirana proizvodnja šipka Ivana Tomac Talajić, Ante Mijić

 

 

 

 

 

Na usluzi poljoprivredi, ribarstvu i šumarstvu

Kontakti

Ministarstvo poljoprivrede
Bani 110
Buzin
10010 Zagreb, Hrvatska
Tel.: +385 (0)1 4882 700
Telefax: +385 (0)1 4882 701
savjetodavna@savjetodavna.hr
www.savjetodavna.hr