Plan predavanja za Karlovačku županiju

 

Prosinac 2017.

Datum, vrijeme Mjesto, prostor Teme Predavači
PONEDJELJAK 18.12.2017.   9:00 SAVJETODAVNA SLUŽBA  BERNARDINA FRANKOPANA 13 OGULIN ODRŽIVO GODPODARENJE ŠUMAMA ŠUMOPOSJEDNIKA  (za konverzije) SNJEŽANA BLAŠKOVIĆ
MAJA BUKOVAC

svibanj 2017.

Datum, vrijeme Mjesto, prostor Teme Predavači
12.05.2017. 20:00 sati Žakanje, OŠ Primjena bioorijentiranih novih tehnologija u šumarstvu Robert Slezak
Mjera 8. Ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma Matija Volner
Ostale mjere ruralnog
razvoja u šumarstvu
Matija Volner
Provođenje Mjere 8.5.1. - konverzija - osobno iskustvo Krešimir Supančić, šumoposjednik

rujan 2016.

Datum, vrijeme Mjesto, prostor Teme Predavači
2.9.2016. Dvorana  Obrtničke zadruge, J. Haulika 14, Karlovac Održivo gospodarenje šumama

Matija Volner
Maja Bukovac

10.9.2016. u 11:00 Ogulin, Pučko otvoreno učilište Ogulin Integrirana zaštita kupusa Mirna Ceranić
10.9.2016. u 11:30 Ogulin, Pučko otvoreno učilište Ogulin Biološka raznolikost u poljoprivredi Srećko Kostelić
10.9.2016. u 12:00 Ogulin, Pučko otvoreno učilište Ogulin Od ovce do čarape (predavanje i radionica) Bernarda Dražetić

svibanj 2016.

Datum, vrijeme Mjesto, prostor Teme Predavači
12.05.2016. u 11 sati Obrtnički centar u Karlovcu, Haulikova 14 Registracija objekata za preradu mlijeka, Program ruralnog razvoja – Mjera 6.3. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“ i Mjera 3. „Sustavi kvalitete za poljoprivredne proizvode i hranu Bernarda Dražetić, dipl.ing.agr.

travanj 2016.

Datum, vrijeme Mjesto, prostor Teme Predavači
7.4.2016. JOSIPDOL, OPG SALOPEK MARINKO RADIONICA,SADNJA UKORJENJENIH REZNICA LAVANDE SREĆKO KOSTELIĆ

veljača 2016.

Datum, vrijeme Mijesto, prostor Teme Predavači
5.2.2016. u 18.30 Duga Resa, Hotel Duga Resa Izvještajno prognozni poslovi u vinogradima Margita Budiselić-Kutle
Mikoriza Nikolina Štedul
7.2.2016. u 10.00 sati Vivodina, Osnovna škola Višestruka sukladnost Margita Budiselić-Kutle
Agrookolišne mjere
Izvještajno prognozni poslovi u vinogradima
Mikoriza Nikolina Štedul
18.2.2016. u 17.00 sati Ogulin, Hotel Klek, Otok Oštarijski bb Provedba Podmjere 6.1. iz Programa ruralnog razvoja -Potpora mladim poljoprivrednicima Krešimir Fumić
Provedba Podmjere 4.1 i Podmjere 6.3 iz Programa ruralnog razvoja Bernarda Dražetić

 

prosinac 2015.

Datum i vrijeme Mjesto, prostor Tema Predavač
17.12.2015. u 12 sati Ogulin, mala sala Gradske knjižnice  i čitaonice Mogućnosti korištenja sredstava iz EU fondova – MJERA 4.3 .3.                                    Snježana Blašković

 

studeni 2015.

Datum, vrijeme Mjesto, prostor Teme ime i prezime predavača/službenika
11.11.2015. u 11 sati Duga Resa Proizvođačke organizacije
Mjera 4.1.2. iz Programa ruralnog razvoja
Mjera 6.1 iz Programa ruralnog razvoja
Dalibor Janda, dipl.ing.agr., MP
Bernarda Dražetić, dipl.ing.agr.
Krešimir Fumić, dipl.ing.agr.
14.11.2015 u 14 sati,                 prikaz češljanja i predenja će se održati i 15.11. za sudionike 2. festivala vune Dom kulture u Ravnoj Gori Od ovce do čarape, Tehnika šišanja ovaca, prikaz češljanja vune na grebene i češljanje vune na električni kolovrat Bernarda Dražetić

listopad. 2015.

Datum, vrijeme Mjesto, prostor Teme Predavači
16. 10. 2015. u 13.00 Društvo Crvenog križa Karlovačke županije, Školska 1, SLUNJ Čuvanje i spremanje voća i povrća
u ekološkoj proizvodnji
Ljubica Magdić
16. 10. 2015. u 14.00 Društvo Crvenog križa Karlovačke županije, Školska 1, SLUNJ Zdravlje iz vrta Ljubica Magdić
16.10.2015. u 18 sati Generalski Stol 30, župni ured (prostorije Udruge Kovan) Od ovce do čarape Bernarda Dražetić
prikaz Češljanje vune na grebene i Predenje vune na električni kolovrat Bernarda Dražetić

rujan 2015.

Datum, vrijeme Mjesto, prostor Teme Predavači
10.09.2015., 9:00 h Josipdol, Karlovačka 15, OPG
Marinko Salopek
Vegetativno razmnožavanje lavande Srećko Kostelić
10.09.2015., 10:00 h Josipdol, Karlovačka 15, OPG Marinko Salopek Gnojidba i zaštita lavande Mirna Ceranić
30.09.2015., 18:30 h Ogulin, J.J.Strossmayera 2 Obrtnička i tehnička škola Ogulin Sjetva i sadnja ozimih kultura Srećko Kostelić
30.09.2015., 19:00 h Ogulin, J.J.Strossmayera 2 Obrtnička i tehnička škola Ogulin Pregled tla i suzbijanje zemljišnih štetnika Mirna Ceranić

srpanj 2015.

Datum, vrijeme Mjesto, prostor Teme Predavači
22.07.2015. u 19.00 sati vatrogasni dom u Općini Barilović, Barilović bb Prava i obaveze obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava kod prodaje poljoprivrednih proizvoda Bernarda Kasunić,dipl.ing.agr.
23.07.2015. u 19.00 sati vatrogasni dom u Općini Barilović, Barilović bb Prava i obaveze obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava kod prodaje poljoprivrednih proizvoda Bernarda Kasunić,dipl.ing.agr.

ožujak 2015.

Datum, vrijeme Mjesto, prostor Teme Predavači
6.3. 2015. u 14.00 sati Lasinja,Općinska zgrada-prizemlje, Lasinjska cesta 19 Izravna plaćanja u 2015.-toj godini Bernarda Kasunić,dipl.ing.agr.
Višestruka sukladnost Ljubica Magdić, struč.spec.ing. agr.
Uvođenje plodoreda Ljubica Magdić, struč.spec.ing. agr.
Tehnologija u provođenju agrookolišnih mjera Ljubica Magdić, struč.spec.ing. agr.
Mjere ruralnog razvoja Bernarda Kasunić, dipl.ing.agr.
 Izračun ekonomske veličine kroz FADN kalkulator Krešimir Fumić, dipl.ing.agr.
Mikotoksini Bernarda Kasunić, dipl.ing.agr.
Klimatska obilježja 2015.god i ratarska proizvodnja Nikola Gržan, dipl.ing.agr
8.3. 2015. u 10.00 sati Vivodina, OŠ Vivodina Vinska omotnica Margita Budiselić-Kutle, dipl.ing.agr.
Mjere ruralnog razvoja Margita Budiselić-Kutle, dipl.ing.agr.
Zaštita vinove loze Margita Budiselić-Kutle, dipl.ing.agr.
Fitoplazmoze Margita Budiselić-Kutle, dipl.ing.agr.
9.3.2015. u 17.30 sati Ozalj, OŠ Slava Raškaj, Podgraj 10 a Zaštita kukuruza Mirna Ceranić, dr.sc.
Uzorkovanje tla i prihrana strnih žitarica Srećko Kostelić, dipl.ing.agr
11.03.2015. u 11.00 sati Netretić, Vatrogasni dom, Netretić 2a Izravna plaćanja u 2015. g. Bernarda Kasunić,dipl.ing.agr.
Višestruka sukladnost Ljubica Magdić, struč.spec.ing. agr.
Uvođenje plodoreda Ljubica Magdić, struč.spec.ing. agr.
Tehnologija u provođenju agrookolišnih mjera Ljubica Magdić, struč.spec.ing. agr.
Potpore Karlovačke županije Ljubica Magdić, struč.spec.ing. agr.
Mjere ruralnog razvoja Bernarda Kasunić,dipl.ing.agr.
Mikotoksini - fuzarioze Bernarda Kasunić,dipl.ing.agr.
FADN kalkulator Krešimir Fumić, dipl.ing.agr.
11.03.2015. u 14.00 sati Pravutina, restoran Marijana, Pravutina 52a Izravna plaćanja u 2015. g. Bernarda Kasunić,dipl.ing.agr.
Višestruka sukladnost Ljubica Magdić, struč.spec.ing. agr.
Uvođenje plodoreda Ljubica Magdić, struč.spec.ing. agr.
Tehnologija u provođenju agrookolišnih mjera Ljubica Magdić, struč.spec.ing. agr.
Potpore Karlovačke županije Ljubica Magdić, struč.spec.ing. agr.
Mjere ruralnog razvoja Bernarda Kasunić,dipl.ing.agr.
Mikotoksini - fuzarioze Bernarda Kasunić,dipl.ing.agr.
FADN kalkulator Krešimir Fumić, dipl.ing.agr.
11.3.2015. u 18.00 sati Ozalj, OŠ Slava Raškaj, Podgraj 10 a Klimatska obilježja 2015.god i ratarska proizvodnja Nikola Gržan, dipl.ing.agr.
12.03.2015. u 11.00 sati Josipdol, Općinska vijećnica općine Josipdol, Ogulinska 10 Izravna plaćanja u 2015. g. Bernarda Kasunić,dipl.ing.agr.
Višestruka sukladnost Ljubica Magdić, struč.spec.ing. agr.
Planiranje plodoreda Ljubica Magdić, struč.spec.ing. agr.
Tehnologija u provođenju agrookolišnih mjera Ljubica Magdić, struč.spec.ing. agr.
Mjere ruralnog razvoja Bernarda Kasunić,dipl.ing.agr.
Mikotoksini - fuzarioze Bernarda Kasunić,dipl.ing.agr.
FADN kalkulator Krešimir Fumić, dipl.ing.agr.
Upisnik šumoposjednika Snježana Blašković, dipl.ing.šum.
GENERA program zaštite povrtnih i ratarskih kultura Josip Ćorušić, dipl.ing.agr.
13.03.2015. u 11.00 sati Karlovac, vijećnica Grada Karlovca, Banjavčićeva 9 Izravna plaćanja u 2015. g. Bernarda Kasunić,dipl.ing.agr.
Višestruka sukladnost Ljubica Magdić, struč.spec.ing. agr.
Uvođenje plodoreda Ljubica Magdić, struč.spec.ing. agr.
Tehnologija u provođenju agrookolišnih mjera Ljubica Magdić, struč.spec.ing. agr.
Potpore Karlovačke županije Ljubica Magdić, struč.spec.ing. agr.
Mjere ruralnog razvoja Bernarda Kasunić,dipl.ing.agr.
Mikotoksini - fuzarioze Bernarda Kasunić,dipl.ing.agr.
FADN kalkulator Krešimir Fumić, dipl.ing.agr.
17.03.2015. u 10.00 sati Vijećnica u Općini Krnjak, Krnjak 5 Izravna plaćanja u 2015. g. Bernarda Kasunić,dipl.ing.agr.
Višestruka sukladnost Ljubica Magdić, struč.spec.ing. agr.
Uvođenje plodoreda Ljubica Magdić, struč.spec.ing. agr.
Tehnologija u provođenju agrookolišnih mjera Ljubica Magdić, struč.spec.ing. agr.
Potpore Karlovačke županije Ljubica Magdić, struč.spec.ing. agr.
Mjere ruralnog razvoja Bernarda Kasunić,dipl.ing.agr.
Mikotoksini - fuzarioze Bernarda Kasunić,dipl.ing.agr.
FADN kalkulator Krešimir Fumić, dipl.ing.agr.
17.03.2015. u 13.00 sati vatrogasni dom u Općini Barilović, Barilović bb Izravna plaćanja u 2015. g. Bernarda Kasunić,dipl.ing.agr.
Višestruka sukladnost Ljubica Magdić, struč.spec.ing. agr.
Uvođenje plodoreda Ljubica Magdić, struč.spec.ing. agr.
Tehnologija u provođenju agrookolišnih mjera Ljubica Magdić, struč.spec.ing. agr.
Potpore Karlovačke županije Ljubica Magdić, struč.spec.ing. agr.
Mjere ruralnog razvoja Bernarda Kasunić,dipl.ing.agr.
Mikotoksini - fuzarioze Bernarda Kasunić,dipl.ing.agr.
FADN kalkulator Krešimir Fumić, dipl.ing.agr.
17.3.2015. u 13.00 sati Duga Resa, Trg Sv. Jurja 1,  Gradska vijećnica Grada Duga Resa Zaštita vinove loze
Fitoplazmoze
Margita Budiselić-Kutle, dipl.ing.agr.
18.03.2015. u 13.00 sati Duga Resa, Trg Sv. Jurja 1,  Gradska vijećnica Grada Duga Resa Izravna plaćanja Bernarda Kasunić,dipl.ing.agr.
Višestruka sukladnost Ljubica Magdić, struč.spec.ing. agr.
Uvođenje plodoreda Ljubica Magdić, struč.spec.ing. agr.
Tehnologija u provođenju agrookolišnih mjera Ljubica Magdić, struč.spec.ing. agr.
Mjere ruralnog razvoja Bernarda Kasunić,dipl.ing.agr.
Mikotoksini - fuzarioze Bernarda Kasunić,dipl.ing.agr.
FADN kalkulator Krešimir Fumić, dipl.ing.agr.
Klimatska obilježja 2015.god i ratarska proizvodnja Nikola Gržan, dipl.ing.agr.
20.03.2015. u 18 sati Brođani, Vatrogasni dom, Brođani BB

Izravna plaćanja,
Mjere ruralnog razvoja, Plodored,
Metode gospodarenja kroz agrookolišne mjere,
Dopunske djelatnosti na OPG-u,
Prodaja vlastitih poljoprivrednih proizvoda,
Od ovce od čarape

Bernarda Kasunić, dipl.ing.agr.

Ljubica Magdić, struč.spec.ing. agr.
 

Krešimir Fumić, dipl. ing. agr.

Bernarda Kasunić, dipl.ing.agr.

24.03.2015. u 18.30 Ogulinsko Zagorje, Vatrogasni dom Zaštita kupusa
Uzorkovanje tla i prihrana strnih žitarica
Norma sjetve
Gnojidba kukuruza
dr. sc. Mirna Ceranić
Srećko Kostelić, dipl. ing. agr.
 
24.3.2015. u 18.30 sati Zagorje, Vatrogasni dom Zaštita kupusnjača Mirna Ceranić, dr.sc.
Uzorkovanje tla i prihrana strnih žitarica Srećko Kostelić, dipl.ing.agr
26.03.2015. u 10:00 Gradska vijećnica  Grada Ogulina; Ogulin, B.Frankopana 11

EU poljoprivredni fond za ruralni razvoj- šumarske mjere 4.3. i  8.

Postupak  pri traženju popratnice i doznake u privatnim šumama( prava i obveze šumoposjednika i ostalih stranaka)

Maja Pleše, dipl. ing. šum. viša koordinatorica za savjetodavni rad i projekte


Snježana Blašković, dipl.ing.šum.
viša stručna savjetnica za šume šumoposjednika
 

veljača 2015.

Datum, vrijeme Mjesto, prostor Teme Predavači
6.2.2015., 14.30 Karlovac, Haulikova 14, dvorana Obrtničkog centra Izravna plaćanja u poljoprivredi Bernarda Kasunić
Višestruka sukladnost Ljubica Magdić
Mjere ruralnog razvoja Bernarda Kasunić
FADN Krešimir Fumić
11.2.2015., 14.30 Cetingrad, Trg Hrvatskih branitelja 3, Hrvatski dom Izravna plaćanja u poljoprivredi Bernarda Kasunić
Višestruka sukladnost Ljubica Magdić
Mjere ruralnog razvoja Bernarda Kasunić
FADN Krešimir Fumić
13.2.2015.,18:00 Vojnić, Trg Petra Svačića 2, Kino dvorana Mjere ruralnog razvoja Bernarda Kasunić
Višestruka sukladnost Ljubica Magdić
Izravna plaćanja u poljoprivredi Bernarda Kasunić
FADN Krešimir Fumić
20.2.2015.,14.30 Slunj, Plitvička ulica 9, Vatrogasni dom Izravna plaćanja u poljoprivredi Bernarda Kasunić
Višestruka sukladnost Ljubica Magdić
Mjere ruralnog razvoja Bernarda Kasunić
FADN Krešimir Fumić
25.2.2015., 14.30 Rakovica, Rakovica 6, Vatrogasni dom Izravna plaćanja u poljoprivredi Ljubica Magdić
Višestruka sukladnost
Mjere ruralnog razvoja
FADN Krešimir Fumić
26.2.2015., 12,00 Slunj, Trg dr Franje Tuđmana 9, Kino dvorana Mjere ruralnog razvoja LAG Frankopan
Županijske potpore Ljubica Magdić
Izravna plaćanja u poljoprivredi Ljubica Magdić
Višestruka sukladnost Ljubica Magdić
Plodored Ljubica Magdić
27.2.2015., 11.00 Ogulin, Bernardina Frankopana 7,
Gradska knjižnica i čitaonica Ogulin
Program potpora grada Ogulina Grad Ogulin-Vladimir Kubelka
Izravna plaćanja u poljoprivredi Bernarda Kasunić
Višestruka sukladnost Ljubica Magdić
Mjere ruralnog razvoja Bernarda Kasunić
Mikotoksini-fuzarioze Bernarda Kasunić
FADN kalkulator Krešimir Fumić
Upisnik šumoposjednika Snježana Blašković
GENERA- program zaštite povrtnih i ratarskih kultura Josip Ćorušić

 

studeni 2014.

Datum, vrijeme Mjesto, prostor Teme Predavači
21.11.2014. u 10:00 Prostorije Općine Saborsko Predavanje na temu Privatne šume danas Snježana Blašković, viša stručna savjetnica za šume šumoposjednika

 

rujan 2014.

Datum, vrijeme
Mjesto, prostor
Teme
Predavači
18.09.2014. u 10:00
Prostorije Općine Tounj, Linije 3B, Tounj
Javna prezentacija Programa gospodarenja za šume šumoposjednika Gospodarska jedinica „Donje Dubrave-Skradnik“
Novosti u funkcioniranju šuma šumoposjednika u sklopu Savjetodavne službe i naglasak na Javni poziv za financiranje radova u šumama šumoposjednika

 
Odjel uređivanja šuma UŠP Ogulin

Snježana Blašković, viša stručna savjetnica za šume šumoposjednika


 

Na usluzi poljoprivredi, ribarstvu i šumarstvu

Kontakti

Ministarstvo poljoprivrede
Bani 110
Buzin
10010 Zagreb, Hrvatska
Tel.: +385 (0)1 4882 700
Telefax: +385 (0)1 4882 701
savjetodavna@savjetodavna.hr
www.savjetodavna.hr