Pozivi na nadmetanja i obavijesti o sklopljenim ugovorima u 2016.

Obavijest o sklopljenim ugovorima za Nabavu usluge tiska brošure o pesticidima, kataloga savjetničkih paketa, letka o Savjetodavnoj službi, popratnog pisma i kuverte
Broj objave: 2016/S 003-0024977

Poziv na nadmetanje za postupak Nabava usluge tiska brošure o pesticidima, kataloga savjetničkih paketa, letka o Savjetodavnoj službi, popratnog pisma i kuverte
Broj objave: 2016/S 002-0019940

Obavijest o sklopljenim ugovorima za postupak Usluga odabiranja i obilježavanja stabala za sječu (doznaka stabala)
Broj objave: 2016/S 003-0019701.

Obavijest o sklopljenim ugovorima za postupak Izvođenje radova na održavanju šumskih i protupožarnih prometnica u šumama šumoposjednika na području Republike Hrvatske
Broj objave: 2016/S 003-0016745.

Obavijest o sklopljenim ugovorima za postupak: Usluga izrade programa za gospodarenje šumama šumoposjednika
Broj objave: 2016/S 003-0016412.

Obavijest o sklopljenim ugovorima za postupak Nabava tonera i tinti u 2016.
Broj objave: 2016/S 003-0012768

Poziv na nadmetanje za postupak usluga odabiranja i obilježavanja stabala za sječu (doznaka stabala)
Broj objave: 2016/S 002-0011273

Poziv na nadmetanje za izvođenje radova na održavanju šumskih i protupožarnih prometnica u šumama šumoposjednika na području Republike Hrvatske
Broj objave: 2016/S 002-0010441

Poziv na nadmetanje za postupak Usluga izrade programa za gospodarenje šumama šumoposjednika
Broj objave: 2016/S 002-0008529

Poziv na nadmetanje za postupak Nabava tonera i tinti u 2016.
Broj objave: 2016/S 002-0007767

Obavijest o sklopljenim ugovorima za postupak Nabava ustupanja radova na održavanju šumskih i protupožarnih prometnica u šumama šumoposjednika na području Republike Hrvatske
Broj objave: 2016/S 003-0005106

Obavijest o sklopljenim ugovorima za postupak Nabava agroklimatskih stanica
Broj objave: 2016/S 003-000513

Na usluzi poljoprivredi, ribarstvu i šumarstvu

Kontakti

Ministarstvo poljoprivrede
Bani 110
Buzin
10010 Zagreb, Hrvatska
Tel.: +385 (0)1 4882 700
Telefax: +385 (0)1 4882 701
savjetodavna@savjetodavna.hr
www.savjetodavna.hr