Savjetodavna služba

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE - Uprava za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva
Bani 110, Buzin
10010 Zagreb
www.savjetodavna.hr
upiti-strucna-podrska@mps.hr

INTEGRIRANA PROIZVODNJA - 2019. godina


Na temelju članka 23, točka 1 Pravilnika o integriranoj proizvodnji poljoprivrednih proizvoda (NN137/12) MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE - Uprava za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva vrši edukaciju o integriranoj proizvodnji te na zahtjev izdaje potvrde o prisustvovanju na predavanjima.

Zahtjev za potvrdom

Napomena: Broj iz Upisnika integriranih proizvođača ima najviše tri znamenke. Ne upisujte vodeće nule.

BUIP: