FOTOGALERIJA

Gallery

Najlepši pevci Podravine

Tradicionalna izložba "Najlepši pevci Podravine" održana u sklopu Picokijade, 2. 07. 2017. u gradskom parku Đurđevac. Autor fotografija: Katarina Šostarec, mag. ing. agr., stručni suradnik

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10

Na usluzi poljoprivredi, ribarstvu i šumarstvu

Kontakti

Ministarstvo poljoprivrede
Bani 110
Buzin
10010 Zagreb, Hrvatska
Tel.: +385 (0)1 4882 700
Telefax: +385 (0)1 4882 701
savjetodavna@savjetodavna.hr
www.savjetodavna.hr