ADRESAR - Koprivničko-križevačka županija


Leon Golub, dipl. ing. agr.

viši stručni savjetnik (hortikultura)
Svilarska 6, 48000 Koprivnica
Koprivničko-križevačka
TEL: 048/622-018
FAX: 048/622-018
MOBITEL: 091/4882 779
E-MAIL: Leon.Golub@mps.hr


Ivica Kovačević, dipl. ing. šum.

viši stručni savjetnik za šume šumoposjednika
Ivana Zakmardija Dijankovečkog 12, 48260 Križevci
Koprivničko-križevačka
TEL: 048/712-491
FAX: 048/271-206
MOBITEL: 099/3174869
E-MAIL: Ivica.Kovacevic@mps.hr


Tanja Lasić Jašarović, dipl. ing. agr.

viša stručna savjetnica (hortikultura)
Ivana Zakmardija Dijankovečkog 12, 48260 Križevci
Koprivničko-križevačka
TEL: 048/712-491
FAX: 048/271-206
MOBITEL: 099/4970-489
E-MAIL: Tanja.L-Jasarovic@mps.hr


Tomislav Mesić, dipl. ing. agr.

viši stručni savjetnik (stočarstvo)
Svilarska 6, 48000 Koprivnica
Koprivničko-križevačka
TEL: 048/622-043
FAX: 048/622-043
MOBITEL: 091 4882 965
E-MAIL: Tomislav.Mesic@mps.hr


Sunčica Dombaj, dipl. ing. agr.

stručna savjetnica (hortikultura)
Svilarska 6, 48000 Koprivnica
Koprivničko-križevačka
TEL: 048/622-043
FAX: 048/622-043
MOBITEL: 091/4882-934
E-MAIL: Suncica.Dombaj@mps.hr


Sanja Vuković, dipl. ing. agr.

stručna savjetnica (zaštita bilja)
Ivana Zakmardija Dijankovečkog 12, 48260 Križevci
Koprivničko-križevačka
TEL: 048/712-491
FAX: 048/271-206
MOBITEL: 099/4970-479
E-MAIL: Sanja.Vukovic@mps.hr


Marko Barkić, mag. ing. šum.

stručni suradnik za šume šumoposjednika
Trg sv. Jurja 5, 48350 Đurđevac
Koprivničko-križevačka
TEL: 048/812-122
FAX: 048/812-122
MOBITEL: 099/311-7716
E-MAIL: Marko.Barkic@mps.hr


Katarina Šostarec, mag. ing. agr.

stručna suradnica (ekološka poljoprivreda)
Trg sv. Jurja 5, 48350 Đurđevac
Koprivničko-križevačka
TEL: 048/812-122
FAX: 048/812-122
MOBITEL: 099/4903-853
E-MAIL: Katarina.Sostarec@mps.hrNa usluzi poljoprivredi, ribarstvu i šumarstvu

Kontakti

Ministarstvo poljoprivrede
Bani 110
Buzin
10010 Zagreb, Hrvatska
Tel.: +385 (0)1 4882 700
Telefax: +385 (0)1 4882 701
savjetodavna@savjetodavna.hr
www.savjetodavna.hr