ADRESAR - Karlovačka županija


Snježana Blašković, dipl. ing. šum.

viša stručna savjetnica za šume šumoposjednika
Bernardina Frankopana 13, 47300 Ogulin
Karlovačka
TEL: 047/525-343
FAX: 047/525-343
MOBITEL: 099/2584-926
E-MAIL: Snjezana.Blaskovic@mps.hr


Srećko Kostelić, dipl. ing. agr.

viši stručni savjetnik (hortikultura)
Bernardina Frankopana 13, 47300 Ogulin
Karlovačka
TEL: 047/525-343
FAX: 047/525-343
MOBITEL: 091/4882-865
E-MAIL: Srecko.Kostelic@mps.hr


Matija Volner, dipl. ing. šum.

viši stručni savjetnik za šume šumoposjednika
Haulikova 14, 47000 Karlovac
Karlovačka
TEL: 047/611-058
FAX: 047/611-058
MOBITEL: 099/3117719
E-MAIL: Matija.Volner@mps.hr


Nikolina Štedul, dipl. ing. agr.

viša stručna savjetnica (hortikultura)
Kurilovac 9a, 47280 Ozalj
Karlovačka
TEL: 047/646-180
FAX:
MOBITEL: 091/4882-740
E-MAIL: Nikolina.Stedul@mps.hr


Davor Bedeniković, dipl. ing. šum.

stručni savjetnik za šume šumoposjednika
Haulikova 14, 47000 Karlovac
Karlovačka
TEL: 047/611-058
FAX: 047/611-058
MOBITEL: 091/4882-753
E-MAIL: Davor.Bedenikovic@mps.hr


Sanja Mastelić-Ivić, dipl. ing. agr.

stručna savjetnica (zaštita bilja)
Haulikova 14, 47000 Karlovac
Karlovačka
TEL: 047/611-058
FAX: 047/611-058
MOBITEL: 091/4882-761
E-MAIL: Sanja.Mastelic-Ivic@mps.hrNa usluzi poljoprivredi, ribarstvu i šumarstvu

Kontakti

Ministarstvo poljoprivrede
Bani 110
Buzin
10010 Zagreb, Hrvatska
Tel.: +385 (0)1 4882 700
Telefax: +385 (0)1 4882 701
savjetodavna@savjetodavna.hr
www.savjetodavna.hr