ADRESAR - Sisačko-moslavačka županija


Ivan Jukić, dipl. ing. agr.

pročelnik Podružnice
Ivana Kukuljevića Sakcinskog 24, 44000 Sisak
Sisačko-moslavačka
TEL: 044/523-082
FAX: 044/524-909
MOBITEL: 091/4882-749
E-MAIL: Ivan.Jukic@mps.hr


Goran Abramović, dipl. ing. šum.

viši stručni savjetnik za šume šumoposjednika
Kutinska 1, 44317 Popovača
Sisačko-moslavačka
TEL:
FAX:
MOBITEL: 099/3117709
E-MAIL: Goran.Abramovic@mps.hr


mr. sc. Dalibor Jugović

viši stručni savjetnik (ekološka poljoprivreda)
Općina Novska, Trg Dr. sc. Franje Tuđmana 2, 44330 Novska
Sisačko-moslavačka
TEL: 044/600-904
FAX:
MOBITEL: 091/4882-757
E-MAIL: Dalibor.Jugovic@mps.hr


Mirta Križanić Božurić, dipl. ing. agr.

viša stručna savjetnica (zaštita bilja)
Ivana Kukuljevića Sakcinskog 24, 44000 Sisak
Sisačko-moslavačka
TEL: 044/524-908
FAX: 044/524-909
MOBITEL: 091 4882 752
E-MAIL: Mirta.K-Bozuric@mps.hr


mr. sc. Marijan Matokanović

viši stručni savjetnik (ratarstvo)
Ivana Kukuljevića Sakcinskog 24, 44000 Sisak
Sisačko-moslavačka
TEL: 044/524-907
FAX: 044/524-909
MOBITEL: 091/4882-747
E-MAIL: Marijan.Matokanovic@mps.hr


Marija Petir, mag. ing. agr.

viša stručna savjetnica (hortikultura)
Ivana Kukuljevića Sakcinskog 24, 44000 Sisak
Sisačko-moslavačka
TEL: 044/524 908
FAX: 044/524 909
MOBITEL: 091 4882 748
E-MAIL: Marija.Petir@mps.hr


Igor Petrović, dipl. ing. agr.

viši stručni savjetnik (stočarstvo)
Trg bana J. Jelačića 2, 44400 Glina
Sisačko-moslavačka
TEL: 044 880 786
FAX: 044 880 786
MOBITEL: 091 4882 840
E-MAIL: Igor.Petrovic@mps.hr


Suzana Slovic, dipl. ing. agr.

viša stručna savjetnica (zaštita bilja)
Kneza Ljudevita Posavskog 27, 44320 Kutina
Sisačko-moslavačka
TEL: 044/684-403
FAX: 044/684-403
MOBITEL: 091/4882-755
E-MAIL: Suzana.Slovic@mps.hr


Tomislav Šporčić, dipl. ing. šum.

viši stručni savjetnik za šume šumoposjednika
Trg bana J. Jelačića 2, 44400 Glina
Sisačko-moslavačka
TEL: 044/880-786
FAX: 044/880-786
MOBITEL: 099/2111363
E-MAIL: Tomislav.Sporcic@mps.hr


Mijo Žugaj, dipl. ing. agr.

viši stručni savjetnik (stočarstvo)
Kralja Tomislava 3, 44210 Sunja
Sisačko-moslavačka
TEL: 044/833-390
FAX: 044/833-390
MOBITEL: 091/4882-756
E-MAIL: Mijo.Zugaj@mps.hr


Andrea Ćosić, dipl. ing. agr.

viša stručna savjetnica (agroekonomika)
Ivana Gundulića 2, 44250 Petrinja
Sisačko-moslavačka
TEL: 044/ 816-822
FAX: 044/ 816-822
MOBITEL: 091/4882-739
E-MAIL: Andrea.Cosic@mps.hr


Danijela Glavica-Tominić, dipl. ing. agr.

stručna savjetnica (ratarstvo)
Ivana Kukuljevića Sakcinskog 24, 44000 Sisak
Sisačko-moslavačka
TEL: 044/523-082
FAX: 044/524-909
MOBITEL: 099/4972-594
E-MAIL: Danijela.G-Tominic@mps.hr


Mihael Vranić, mag. ing. šum.

stručni savjetnik za šume šumoposjednika
Ivana Kukuljevića Sakcinskog 24, 44000 Sisak
Sisačko-moslavačka
TEL: 044/523-082
FAX: 044/524-909
MOBITEL: 091/4882-853
E-MAIL: Mihael.Vranic@mps.hr


Josipa Miličić, dipl. ing. agr.

stručna suradnica (hortikultura)
Kralja Tomislava 3, 44210 Sunja
Sisačko-moslavačka
TEL: 044/833-390
FAX: 044/833-390
MOBITEL: 099/4903-857
E-MAIL: Josipa.Milicic@mps.hrNa usluzi poljoprivredi, ribarstvu i šumarstvu

Kontakti

Ministarstvo poljoprivrede
Bani 110
Buzin
10010 Zagreb, Hrvatska
Tel.: +385 (0)1 4882 700
Telefax: +385 (0)1 4882 701
savjetodavna@savjetodavna.hr
www.savjetodavna.hr