ADRESAR - Primorsko-goranska županija


Maja Bukovac, dipl. ing. šum.

pročelnica Podružnice
Trg 138. brigade HV broj 4, 51300 Delnice
Primorsko-goranska
TEL: 051/813-186
FAX: 051/813-186
MOBITEL: 099/311-77-23
E-MAIL: Maja.Bukovac@mps.hr


Predrag Janeš, struč. spec. ing. agr.

viši stručni savjetnik (stočarstvo)
Narodnog oslobođenja 2, 51306 Čabar
Primorsko-goranska
TEL: 051/833-596
FAX: 051/833-596
MOBITEL: 091/4882-793
E-MAIL: Predrag.Janes@mps.hr


Karmen Karlić, dipl. ing. agr.

viša stručna savjetnica (zaštita bilja)
Trg Hrvatskih branitelja 1, PP 40, 51219 Čavle
Primorsko-goranska
TEL: 051/274-569
FAX: 051/274-569
MOBITEL: 091/4882-790
E-MAIL: Karmen.Karlic@mps.hr


Ivan Rački, dipl. ing. šum.

viši stručni savjetnik za šume šumoposjednika
Trg 138. brigade HV broj 4, 51300 Delnice
Primorsko-goranska
TEL: 051/813-186
FAX: 051/813-186
MOBITEL: 099/2940-099
E-MAIL: Ivan.Racki@mps.hr


Goran Šoštarić, dipl. ing. šum.

viši stručni savjetnik za šume šumoposjednika
Matije Gupca 13, 51306 Tršće
Primorsko-goranska
TEL: 051/812-420
FAX:
MOBITEL: 099/210-90-12
E-MAIL: Goran.Sostaric@mps.hr


Marijana Lemić, mag. ing. fitomedicine

stručna savjetnica (zaštita bilja)
Kvarnerska 21, 51500 Krk
Primorsko-goranska
TEL:
FAX:
MOBITEL: 099/3117-721
E-MAIL: Marijana.Lemic@mps.hr


Marko Popović, mag. ing. šum.

stručni savjetnik za šume šumoposjednika
Matije Gupca 13, 51306 Tršće
Primorsko-goranska
TEL: 051/812-420
FAX:
MOBITEL: 091/4882-946
E-MAIL: Marko.Popovic@mps.hr


Vladimir Škarić, mag. ing. ekološke poljoprivrede

stručni savjetnik (ekološka poljoprivreda)
Trg Municipium Arba 2, 51280 Rab
Primorsko-goranska
TEL:
FAX:
MOBITEL: 091/4882-792
E-MAIL: Vladimir.Skaric@mps.hrNa usluzi poljoprivredi, ribarstvu i šumarstvu

Kontakti

Ministarstvo poljoprivrede
Bani 110
Buzin
10010 Zagreb, Hrvatska
Tel.: +385 (0)1 4882 700
Telefax: +385 (0)1 4882 701
savjetodavna@savjetodavna.hr
www.savjetodavna.hr