ADRESAR - Osječko-baranjska županija


Damir Babić, mag. ing. agr.

viši stručni savjetnik (hortikultura)
Ulica Ivana Pavla II. br.7, 31400 Đakovo
Osječko-baranjska
TEL: 031 821 355
FAX: 031 821 355
MOBITEL: 091 4882 851
E-MAIL: Damir.Babic@mps.hr


Ivana Jurišić, dipl. ing. agr.

viša stručna savjetnica (stočarstvo)
Vinkovačka 63 c, 31000 Osijek
Osječko-baranjska
TEL: 031/275-755
FAX: 031/275-448
MOBITEL: 091/4882-928
E-MAIL: Ivana.Jurisic@mps.hr


Maja Međurečan, dipl. ing. agr.

viša stručna savjetnica (ratarstvo)
Vukovarska 1, 31540 Donji Miholjac
Osječko-baranjska
TEL: 031/633-159
FAX:
MOBITEL: 099/4480-381
E-MAIL: Maja.Medurecan@mps.hr


Snježana Numanović, dipl. ing. agr.

viša stručna savjetnica (hortikultura)
Vinkovačka 63c, 31000 Osijek
Osječko-baranjska
TEL: 031/275-755
FAX: 031/275-448
MOBITEL: 091/4882-850
E-MAIL: Snjezana.Numanovic@mps.hr


dr. sc. Boris Župan

viši stručni savjetnik (ribarstvo)
Vinkovačka 63 c, 31000 Osijek
Osječko-baranjska
TEL: 031/275-755
FAX: 031/275-448
MOBITEL: 091/4882-846
E-MAIL: Boris.Zupan@mps.hr


Marija Kuprešak, dipl. ing. agr.

stručna savjetnica (zaštita bilja)
Vinkovačka 63 c, 31000 Osijek
Osječko-baranjska
TEL: 031/275-755
FAX: 031/275-448
MOBITEL: 099/4972-593
E-MAIL: Marija.Kupresak@mps.hr


Miroslav Radonić, dipl. ing. šum.

stručni suradnik za šume šumoposjednika
Vinkovačka 63 c, 31000 Osijek
Osječko-baranjska
TEL: 031/275-755
FAX: 031/275-448
MOBITEL: 099/4970-482
E-MAIL: Miroslav.Radonic@mps.hrNa usluzi poljoprivredi, ribarstvu i šumarstvu

Kontakti

Ministarstvo poljoprivrede
Bani 110
Buzin
10010 Zagreb, Hrvatska
Tel.: +385 (0)1 4882 700
Telefax: +385 (0)1 4882 701
savjetodavna@savjetodavna.hr
www.savjetodavna.hr