ADRESAR - Bjelovarsko-bilogorska županija


Goran Godina, dipl. ing. šum.

viši stručni savjetnik za šume šumoposjednika
Bana Josipa Jelačića 2, 43500 Daruvar
Bjelovarsko-bilogorska
TEL: 043/333-258
FAX: 043/333-258
MOBITEL: 099/439-2509
E-MAIL: Goran.Godina@mps.hr


Grozdana Grubišić-Popović, dipl. ing. agr.

viša stručna savjetnica (hortikultura)
Trg bana Jelačića 1, 43290 Grubišno Polje
Bjelovarsko-bilogorska
TEL: 043/485-834
FAX: 043/485-834
MOBITEL: 091/4882-964
E-MAIL: Grozdana.G-Popovic@mps.hr


Hrvoje Gusić, dipl. ing. šum.

viši stručni savjetnik za šume šumoposjednika
Milana Novačića 13/I, 43240 Čazma
Bjelovarsko-bilogorska
TEL:
FAX:
MOBITEL: 0993113757
E-MAIL: Hrvoje.Gusic@mps.hr


Nikolina Perčec, struč. spec. ing. agr.

viša stručna savjetnica (ekološka poljoprivreda)
Milana Novačića 13, 43240 Čazma
Bjelovarsko-bilogorska
TEL: 043/771-065
FAX: 043/771-065
MOBITEL: 091 4882 970
E-MAIL: Nikolina.Percec@mps.hr


Ivan Uđbinac, dipl. ing. agr.

viši stručni savjetnik (stočarstvo)
Trg bana Jelačića 1, 43290 Grubišno Polje
Bjelovarsko-bilogorska
TEL: 043/485-834
FAX: 043/485-834
MOBITEL: 091/4882-963
E-MAIL: Ivan.Udbinac@mps.hr


Dario Vinceković, dipl. ing. šum.

viši stručni savjetnik za šume šumoposjednika
Poljana dr. Franje Tuđmana 4, 43000 Bjelovar
Bjelovarsko-bilogorska
TEL:
FAX:
MOBITEL: 0994654091
E-MAIL: Dario.Vincekovic@mps.hr


Jaromir Vrbicky, dipl. ing. agr.

viši stručni savjetnik (stočarstvo)
Bana Josipa Jelačića 2, 43500 Daruvar
Bjelovarsko-bilogorska
TEL: 043/333-258
FAX: 043/333-258
MOBITEL: 091/4882-784
E-MAIL: Jaromir.Vrbicky@mps.hr


Mihaela Čuhnil, ing. agr.

viši stručni referent
Bana Josipa Jelačića 2, 43500 Daruvar
Bjelovarsko-bilogorska
TEL: 043/333-258
FAX: 043/333-258
MOBITEL: 091/4882-966
E-MAIL: Mihaela.Cuhnil@mps.hrNa usluzi poljoprivredi, ribarstvu i šumarstvu

Kontakti

Ministarstvo poljoprivrede
Bani 110
Buzin
10010 Zagreb, Hrvatska
Tel.: +385 (0)1 4882 700
Telefax: +385 (0)1 4882 701
savjetodavna@savjetodavna.hr
www.savjetodavna.hr